KÉT SẮT CHO KS 465WX273HX475DMM

836.26.330

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

836.26.330

Mã sản phẩm 836.26.330
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Kích thước bên ngoài (H x W x D)

195 x 400 x 410 mm

Kích thước bên trên (H x W x D)

191 x 396 x 358 mm

Trọng lượng

14 kg
20/01/2019

KÉT SẮT CHO KS 465WX273HX475DMM

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.