Mount.set runn.tr.5-ho. 6-12mm

940.64.045

1 of 2
2 of 2
 • Bộ thiết bị gắn tường có chốt gỗ và kim loại M8 x 80 mm

940.64.045

Mã sản phẩm 940.64.045
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Satin
Tài liệu hướng dẫn
  18/02/2019

  Mount.set runn.tr.5-ho. 6-12mm

  • Bộ thiết bị gắn tường có chốt gỗ và kim loại M8 x 80 mm

   Lắp đặt

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.