Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?

Lock.mech.zi./plast.        2D

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • <em>Ứng dụng</em>
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Bitte melden Sie sich an, um Produkte auf Ihrem Merkzettel zu speichern.

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn
25/02/2018

Lock.mech.zi./plast.        2D

  • Ứng dụng

    xem các chú thích

    ⓑ tắc kê, lỗ khoan Ø 12 mm, độ sâu lỗ khoan 16 mm

    ⓒ chốt và tắc kê, lỗ khoan Ø 8 mm, độ sâu lỗ khoan 14 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.