Chốt giữ

408.45.121

1 of 2
2 of 2
 • <em>Ứng dụng</em>

408.45.121

Mã sản phẩm 408.45.121
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  18/02/2019

  Chốt giữ

  • Ứng dụng

   xem các chú thích

   ⓑ tắc kê, lỗ khoan Ø 12 mm, độ sâu lỗ khoan 16 mm

   ⓒ chốt và tắc kê, lỗ khoan Ø 8 mm, độ sâu lỗ khoan 14 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.