Glue-in sleeve, With special thread, Polyamide

Cho lỗ khoan Ø: 10 mm, chiều dài: 12 mm

039.32.050

Glue-in sleeve, With special thread, Polyamide
1 of 3
Glue-in sleeve, With special thread, Polyamide
2 of 3
Glue-in sleeve, With special thread, Polyamide
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Cho lỗ khoan Ø: 10 mm, chiều dài: 12 mm

039.32.050

Mã sản phẩm 039.32.050
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Polyamid

Lỗ khoan đường kính Ø

10 mm

Chiều dài

12 mm
17/01/2019

Glue-in sleeve, With special thread, Polyamide

Cho lỗ khoan Ø: 10 mm, chiều dài: 12 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.