BẢN LỀ METALLA SM 165 ĐỘ

315.02.750

1 of 2
2 of 2

315.02.750

Mã sản phẩm 315.02.750
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Distance to cup

3 - 7 mm

Drilling pattern

48/6

Opening angle

165 °
Tài liệu hướng dẫn
    18/02/2019

    BẢN LỀ METALLA SM 165 ĐỘ

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.