Bộ phụ kiện lắp đặt, cho cửa, lắp đặt không có vách ngăn giữa

cho 1 cửa

408.24.020

Bộ phụ kiện lắp đặt, cho cửa, lắp đặt không có vách ngăn giữa
1 of 4
Bộ phụ kiện lắp đặt, cho cửa, lắp đặt không có vách ngăn giữa
2 of 4
Bộ phụ kiện lắp đặt, cho cửa, lắp đặt không có vách ngăn giữa
3 of 4
Bộ phụ kiện lắp đặt, cho cửa, lắp đặt không có vách ngăn giữa
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

cho 1 cửa

408.24.020

Mã sản phẩm 408.24.020
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Product Features

Bao gồm

2 Bản lề âm, góc mở 95°, khuỷu 8 mm

4 Vít bắt dùng cho bản lề âm, 5 x 15 mm

2 Bas chữ thập

4 Vít bắt dùng cho bas chữ thập, M4 x 5 mm

2 Bas chặn cửa

2 Vít bắt dùng cho bas chặn cửa, 3,5 x 25 mm

10 Vít bắt dùng cho ray trượt, 4,0 x 12 mm

Tài liệu hướng dẫn
15/12/2018

Bộ phụ kiện lắp đặt, cho cửa, lắp đặt không có vách ngăn giữa

35 mm hinge/plate for 1 door, cho 1 cửa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.