Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
 • Bookmarks
 • Toàn cầu
 • Liên hệ

BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT JUNIOR 80/B MOD

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn
22/10/2018

BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT JUNIOR 80/B MOD

 • Không có ray dẫn hướng

 • có ray dẫn hướng

 • Mặt cắt bánh xe trượt và thanh định vị sàn

 • xem các chú thích

  Điều chỉnh trước bằng bánh xe trượt ±3 mm

  Tinh chỉnh đến ±4 mm bằng bộ phận điều chỉnh trên khung treo

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.