Phụ kiện tambour

442.07.040

1 of 3
2 of 3
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

442.07.040

Mã sản phẩm 442.07.040
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
22/01/2019

Phụ kiện tambour

length 2,300 mm,

  • 64 tambour door slats = 1,000 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.