NGUỒN ĐIỆN 12V, HỆ MODULAR, 27V

833.74.937

1 of 1

833.74.937

Mã sản phẩm 833.74.937
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Stand-by power consumption

0.1 W
Tài liệu hướng dẫn
  18/02/2019

  NGUỒN ĐIỆN 12V, HỆ MODULAR, 27V

  • Bộ chuyển nguồn, 27 W

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.