ĐẾ TAY NÂNG AVT HF&HK-S

342.22.060

1 of 3
2 of 3
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

342.22.060

Mã sản phẩm 342.22.060
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Distance D

0 mm
Tài liệu hướng dẫn
  22/01/2019

  ĐẾ TAY NÂNG AVT HF&HK-S

  For Clip, Clip Top, Clip Top Blumotion concealed hinges, for Aventos HF, HF Servodrive, HK-S and HK-S Tip-On front fixing brackets,

  • * vít phụ cho bản lề góc rộng

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.