for_screw_fixing_with_clipboard_screws

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
13/12/2018

ĐẾ CHO BẢN LỀ CLIP-TOP=KL,MÀU ĐEN

For Clip, Clip Top, Clip Top Blumotion concealed hinges, for Aventos HF, HF Servodrive, HK-S and HK-S Tip-On front fixing brackets,

  • * vít phụ cho bản lề góc rộng

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.