seals

1 of 9
2 of 9
3 of 9
4 of 9
5 of 9
6 of 9
7 of 9
8 of 9
9 of 9
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

950.06.201 ĐỆM KHÍ CHO CỬA =KL

màu đen, chiều dài: 20.000 mm

950.06.291 ĐỆM KHÍ CHO CỬA

chiều dài: 6.000 mm

Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  • Có link dẫn đến catalogue.
   Hãy chọn một sản phẩm.
  16/02/2019

  ĐỆM KHÍ CHO CỬA

  Al Fresco Summit,

  • Cho trọng lượng cửa lên đến 75 kg, B = độ dày cửa

  • Hình chiếu các cánh xếp

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.