RAY ÂM DYNAPRO 40KG, 500MM=KL

433.19.610

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  433.19.610

  Mã sản phẩm 433.19.610
  PCMin 1
  Thêm vào giỏ hàng

  Hãy chọn một sản phẩm

  See Required Products
  Chi tiết sản phẩm

  Tải trọng

  40 kg
  Tài liệu hướng dẫn
   17/12/2018

   RAY ÂM DYNAPRO 40KG, 500MM=KL

   with liquid damper soft closing mechanism,

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.