Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

THÀNH HỘP VIONARO MÀU TRẮN

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • Chiều cao lắp đặt lọt lòng
  • Kích thước khoan mặt lưng
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Chiều dài danh nghĩa

500 mm

20/10/2018

THÀNH HỘP VIONARO MÀU TRẮN

  • Chiều cao lắp đặt lọt lòng

  • Kích thước khoan mặt lưng

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.