wall_mounting_set_slido_design_03

1 of 3
2 of 3
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • <em>Lắp đặt</em>
 • <em>Lắp đặt</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
15/12/2018

Wall fixing set M8x100mm

For running track, pre-drilled (4 times),

 • Lắp đặt

  Bộ thiết bị gắn tường có chốt gỗ và kim loại M8 x 90 mm

 • Lắp đặt

  Bộ thiết bị gắn tường có chốt gỗ và kim loại M8 x 100 mm

  xem các chú thích

  Cho mối kẹp vừa vặn, độ dày gỗ 35–42 mm

   

  ⓐ = bas đỡ Ø 50 mm

  ⓑ = bas chêm 19 mm

  ⓒ = ray trượt

  ⓓ = chốt lắp

  * có thể sử dụng bas chêm có độ dày 2, 5 hoặc 10 mm để chêm vào khoảng trống giữa tường và bộ phận lắp đặt. (Chỉ sử dụng thêm 1 bas chêm cho mỗi bộ vít gắn tường.)

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.