Fitt.set Design 150-U wood

941.58.003

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4
  • <em>Lắp trần và treo tường</em>

941.58.003

Mã sản phẩm 941.58.003
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
20/02/2019

Fitt.set Design 150-U wood

for 1-leaf wooden sliding doors, ceiling and wall installation, stainless steel, height adjustment, for door weights up to 150 kg,

  • Con lăn chạy trên cung tròn

  • Lắp trần và treo tường

    Lắp trần, độ dày cửa 35-42 mm

  • Treo tường, độ dày cửa 28–34 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.