Fitting set ST-9240

942.61.000

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4

942.61.000

Mã sản phẩm 942.61.000
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
18/02/2019

Fitting set ST-9240

for 1-leaf wooden sliding doors, ceiling and wall installation, height adjustable doors, for door weights up to 400 kg,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.