CƠ CẤU ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG = KL

931.84.769

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4

931.84.769

Mã sản phẩm 931.84.769
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
19/02/2019

CƠ CẤU ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG = KL

EN 2, 3, 4, 5, 6,

  • Lắp đặt tiêu chuẩn (lắp trên cánh cửa) bên phía kéo cánh cửa

  • Lắp nổi (bắt treo trên) bên phía đẩy cánh cửa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.