Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
 • Bookmarks
 • Toàn cầu
 • Liên hệ

NÊM GIẢM CHẤN RAY TRƯỢT MÀU XÁM

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • Lắp trên ray bánh xe và ray bi
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn
21/11/2018

NÊM GIẢM CHẤN RAY TRƯỢT MÀU XÁM

 • Kèm dẫn hướng cho ngăn tủ gỗ

 • Cho ngăn tủ gỗ

 • Kèm dẫn hướng cho ngăn tủ gỗ

 • Dẫn hướng cho ngăn tủ gỗ

 • Lắp trên ray bánh xe và ray bi

  xem các chú thích

  Bề rộng khe S = 12 đến 15 mm

  Không tự đóng (không hạ thấp)

  Y = 21 mm

  cơ chế tự đóng

  Y = 23 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.