NÊM GIẢM CHẤN RAY TRƯỢT MÀU XÁM

432.13.507

1 of 9
2 of 9
3 of 9
4 of 9
5 of 9
6 of 9
7 of 9
8 of 9
9 of 9
 • Lắp trên ray bánh xe và ray bi

432.13.507

Mã sản phẩm 432.13.507
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  16/02/2019

  NÊM GIẢM CHẤN RAY TRƯỢT MÀU XÁM

  • Kèm dẫn hướng cho ngăn tủ gỗ

  • Cho ngăn tủ gỗ

  • Kèm dẫn hướng cho ngăn tủ gỗ

  • Dẫn hướng cho ngăn tủ gỗ

  • Lắp trên ray bánh xe và ray bi

   xem các chú thích

   Bề rộng khe S = 12 đến 15 mm

   Không tự đóng (không hạ thấp)

   Y = 21 mm

   cơ chế tự đóng

   Y = 23 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.