RAY BÁNH XE

420.34.941

1 of 3
2 of 3
3 of 3

420.34.941

Mã sản phẩm 420.34.941
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho kệ khay và bàn phím

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Mạ kẽm

Bearing

1 Vòng cách
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
21/02/2019

RAY BÁNH XE

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.