set_slido_design_70-v_100-v

1 of 10
2 of 10
3 of 10
4 of 10
5 of 10
6 of 10
7 of 10
8 of 10
9 of 10
10 of 10
 • Slido Design 70-V, ráp cửa bằng liên kết kẹp vừa vặn
 • Slido Design 70-V, có bas treo bắt vít vào cạnh trên của cửa
 • <em>Có bas treo bắt vít lên cạnh trên của cửa</em>
 • <em>Quy cách khoan</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
16/02/2019

Fitting Design 70-V flange

for 1-leaf and 2-leaf wooden sliding doors, ceiling installation and wall mounting, running gear with anti-derailment device, height adjustment, for door weight up to 100 kg,

 • Liên kết cửa lắp âm

 • Slido Design 70-V, ráp cửa bằng liên kết kẹp vừa vặn

  Treo tường bằng chốt M8 x 90 mm cho độ dày gỗ 28–34 mm

 • Treo tường bằng chốt M8 x 100 mm cho độ dày gỗ 35-42 mm

 • Slido Design 70-V, có bas treo bắt vít vào cạnh trên của cửa

  Treo tường bằng chốt M8 x 90 mm cho độ dày gỗ 38-42 mm

 • Có bas treo bắt vít lên cạnh trên của cửa

 • Quy cách khoan

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.