Hệ thống cửa trượt

400.46.400

Hệ thống cửa trượt
1 of 4
Hệ thống cửa trượt
2 of 4
Hệ thống cửa trượt
3 of 4
Hệ thống cửa trượt
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

400.46.400

Mã sản phẩm 400.46.400
PCMin 10
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa
Tài liệu hướng dẫn
17/01/2019

Hệ thống cửa trượt

Infront for lightweight doors, for wooden sliding doors, door installation with clip system, for door weights up to 12 kg

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.