Chặn cửa nam châm inox mờ 95mm

937.53.300

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

937.53.300

Mã sản phẩm 937.53.300
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Đường kính

95 mm

Chiều cao

30 mm

Trọng lượng

1 kg
Tài liệu hướng dẫn
13/12/2018

Chặn cửa nam châm inox mờ 95mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.