ĐẦU ĐỌC THẺ WRU 200

917.91.072

1 of 3
2 of 3
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

917.91.072

Mã sản phẩm 917.91.072
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  14/12/2018

  ĐẦU ĐỌC THẺ WRU 200

  • Đầu đọc gắn tường theo thiết kế tiêu chuẩn

  • Kích thước đầu đọc gắn tường

  • Khoản trống yêu cầu cho hộp bắt âm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.