BẢN LỀ KÍNH

361.85.609

1 of 3
2 of 3
3 of 3

361.85.609

Mã sản phẩm 361.85.609
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Opening angle

180 °

Phù hợp cho kính có chiều dày

6 mm

Khả năng chịu tải trên 1 cặp

30 kg
Tài liệu hướng dẫn
21/02/2019

BẢN LỀ KÍNH

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.