NÊM GIẢM CHẤN CHO BẢN LỀ = KL

356.08.950

1 of 3
2 of 3
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

356.08.950

Mã sản phẩm 356.08.950
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
17/01/2019

NÊM GIẢM CHẤN CHO BẢN LỀ = KL

For inserting into drill hole or screw fixing,

  • Lắp đặt phía bản lề

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.