BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT 50KG

943.42.001

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

943.42.001

Mã sản phẩm 943.42.001
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  21/01/2019

  BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT 50KG

  Folding wall fitting for 2/4/6-leaf wooden folding sliding doors, recessed door leaf connection, door weights up to 50 kg, door widths up to 500 mm,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.