THANH GIỮ KỆ BẾP=KL

505.22.241

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

505.22.241

Mã sản phẩm 505.22.241
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Lắp đặt trên mặt bếp hoặc đồ nội thất

Tải trọng

30 kg
Tài liệu hướng dẫn
    18/01/2019

    THANH GIỮ KỆ BẾP=KL

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.