Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
 • Bookmarks
 • Toàn cầu
 • Liên hệ

set_slido_classic_40_50_80_120-f

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • Lắp trần và treo tường
 • Gắn tường
Hoặc chọn các sản phẩm theo đặc điểm như bên dưới
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Hãy chọn một sản phẩm

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn
19/11/2018

set_slido_classic_40_50_80_120-f

Top Hung System

 • Lắp trần và treo tường

  xem các chú thích

  H = chiều cao tổng

  TH = chiều cao cửa

 • Mặt cắt dẫn hướng sàn

 • Bas treo tường cho dẫn hướng sàn

 • Gắn tường

  xem các chú thích

  H = chiều cao tổng

  TH = chiều cao cửa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.