BAS ĐỠ KỆ 11X18MM=NHÔM

283.68.907

1 of 2
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

283.68.907

Mã sản phẩm 283.68.907
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Thanh bás đỡ kệ 11 x 5 mm với khoảng cách giữa các lỗ 15 mm

Chất liệu

Nhôm
Tài liệu hướng dẫn
16/12/2018

BAS ĐỠ KỆ 11X18MM=NHÔM

for shelf support strip with intervals of 25 mm,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.