• Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có link dẫn đến catalogue.
    Hãy chọn một sản phẩm.
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

NONE Tối thiểu 1

015.31.326 VÍT HOSPA 3X13MM=KL

Mạ kẽm, chiều dài: 13 mm, đường kính ren Ø 3 mm

015.31.586 ĐINH ỐC HOSPA =THÉP 3,0X30MM

Mạ kẽm, chiều dài: 30 mm, đường kính ren Ø 3 mm

015.31.639 ĐINH ỐC HOSPA =THÉP 3,5X15MM

Mạ kẽm, chiều dài: 15 mm, đường kính ren Ø 3,5 mm, hộp nhỏ (Orga-Box)

015.31.684 ĐINH ỐC HOSPA =THÉP 3,5X30MM

Mạ kẽm, chiều dài: 30 mm, đường kính ren Ø 3,5 mm, hộp nhỏ (Orga-Box)

015.31.693 ĐINH ỐC HOSPA =THÉP 3,5X35MM

Mạ kẽm, chiều dài: 35 mm, đường kính ren Ø 3,5 mm, hộp nhỏ (Orga-Box)

26/05/2020

Vít ván dăm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự