BẢN LỀ TỦ =KL

342.75.628

1 of 6
2 of 6
3 of 6
4 of 6
5 of 6
6 of 6
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

342.75.628

Mã sản phẩm 342.75.628
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

nickel plated

Lắp đặt

Bắt vít
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
19/12/2018

BẢN LỀ TỦ =KL

Opening angle 90°,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.