Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
  Số lượng hàng có hạn.
  Hết hàng.

  Lưu ý:
  Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

  NONE Tối thiểu 1
  02/06/2020

  • Lắp đặt bản lề âm và bas chữ thập

   Bắt bas chữ thập lên thanh gỗ. Phải chừa một khoảng cách ít nhất là 122 mm khi bắt bản lề âm.

   xem các chú thích

   ⓐ độ sâu lỗ khoan phù hợp với bản lề âm

  • Lắp đặt bản lề âm và bas chữ thập

   Bắt bas chữ thập lên thanh gỗ. Phải chừa một khoảng cách ít nhất là 122 mm khi bắt bản lề âm.

   xem các chú thích

   ⓑ khoảng hở

  • xem các chú thích

   ⓐ Thanh ray có răng

    

   ⓑ Thanh chống

    

   ⓒ Then khóa

   ⓓ Bas then khóa

    

   ⓔ Bắt vít

    

   ⓕ Bánh xe có vít bắt

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự