Mô hình và thương hiệu

Triết lý doanh nghiệp

Thăm hỏi và trao đổi thường xuyên với khách hàng và đối tác là điều thiết yếu để hiểu rõ hơn cơ hội và thách thức đối với khách hàng, từ đó mở ra đường hướng cải tiến sản phẩm.

Triết lý doanh nghiệp