Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Liên hệ nhóm Kinh doanh - Dự án

Hafele cung cấp gói hỗ trợ toàn diện trong tất cả các giai đoạn để hoàn thành một dự án - từ lập kế hoạch, đến quá trình đấu thầu, thực hiện và hỗ trợ khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào, vui lòng liên hệ với Nhóm Dự án Häfele tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được thông tin và sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Liên hệ với nhóm dự án của chúng tôi:

Nhóm dự án Häfele

Điện thoại:  +84 (28) 39 113 113

E-mail: info@hafele.com.vn

Giờ làm việc: Mon - Fri / 9:00 – 18:00