Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Chịu trách nhiệm

Doanh nghiệp
Công ty TNHH Häfele Việt Nam

Điện thoại: +84 (8) 39 113 113
Fax: +84 (8) 39 113 114
E-Mail: info@hafele.com.vn

Nội dung và khái niệm

Nội dung của trang web này thuộc trách nhiệm của công ty TNHH Häfele Việt Nam. Mọi bản quyền đối với văn bản và hình ảnh đều được bảo lưu.

Trụ sở chính

Công ty TNHH Häfele Việt Nam
Lầu 3, Tòa nhà REE
9 Đoàn Văn Bơ
Phường 12, Quận 4
TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 (8) 39 113 113
Fax: +84 (8) 39 113 114

E-Mail: info@hafele.com.vn

Bạn có câu hỏi cho Häfele?

Bạn muốn đặt câu hỏi về các điều khoản chung, điều kiện sử dụng hoặc về vấn đề bảo mật dữ liệu? Hãy vui lòng liên lạc với chúng tôi.