Phát triển và cải tiến sản phẩm - tiến bộ cùng Häfele

Đối với chúng tôi, cải tiến nghĩa là luôn chú trọng tới nguyện vọng và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi tích cực quan sát thị trường, hợp tác mật thiết với các đối tác trên toàn thế giới.

Nhờ đó chúng tôi thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa được các sản phẩm phụ kiện sao cho phù hợp nhất với nguyện vọng khách hàng. Chúng tôi luôn theo dõi chặt chẽ quy trình ứng dụng của các sản phẩm phụ kiện. Bởi chỉ khi phụ kiện phù hợp với nội thất về cả chất lượng và chức năng thì chúng tôi mới gọi đó là thành công.

Phát triển sản phẩm – Häfele

Lợi thế của bạn:

 • Phụ kiện theo đúng yêu cầu và nguyện vọng cho nội thất của bạn
 • Cải tiến và làm phù hợp các sản phẩm đã có theo nguyện vọng của khách
 • Kiến thức sâu rộng về vật liệu, phương thức chế tạo và kĩ thuật ứng dụng
 • Giá thành sản xuất giảm
 • Đảm bảo của Häfele về tính tương hợp: Phụ kiện phù hợp với chất lượng nội thất và quá trình chế tạo

 

  Tay đẩy Maxi của Häfele

  Từ kinh điển tới chuyên nghiệp - tay đẩy Maxi

  Các chức năng sử dụng mới của tay đẩy Maxi cho thấy Häfele không chỉ nhận biết mà còn thúc đẩy xu hướng.

  Tay đẩy Maxi
  Tay đẩy Free flap của Häfele

  Tay đẩy Free flap - Tiến hóa hay cách mạng?

  Từ dự định sửa đổi ban đầu, Free flap đã trở thành một loại tay đẩy hoàn toàn mới.

  Tay đẩy Free flap