Giải pháp hệ thống - tạo dựng đồng vận, tăng cường hiệu quả

Đối với chúng tôi, tiết kiệm nghĩa là phân tích các yếu tố của quy trình sản xuất ngay từ lúc hoạch định và hợp nhất các nguyên tắc chế tạo vào toàn bộ quá trình.

Theo đó chúng tôi luôn chú trọng yêu cầu của khách về chức năng và thiết kế của sản phẩm ngay từ giai đoạn triển khai. Cách tiếp cận này đảm bảo hiệu quả cao, các yếu tố của sản phẩm có tính tương hợp lớn và độ bền cao.

Chế tạo hệ thống của Häfele

Lợi thế của bạn:

  • Nhờ các giải pháp hệ thống của chúng tôi, các công trình, hoạt động sản xuất và lắp ráp của bạn đạt được giá trị cao
  • Độ bền lâu dài: Tại mỗi công đoạn triển khai chúng tôi đều cố gắng tạo ra các thành phẩm có tính hệ thống cao
  • Các đối tác giàu kinh nghiệm trên toàn cầu của chúng tôi đảm bảo cho sản phẩm một tiêu chuẩn chất lượng cao
  • Khối lượng sản xuất lớn đảm bảo một giá cả tối ưu
  • Quy trình chế tạo linh động đảm bảo đáp ứng nguyện vọng khách hàng trong thời gian ngắn
  • Kĩ thuật chế tạo tiên tiến đảm bảo phù hợp với các yêu cầu luôn thay đổi về sản phẩm tại mọi thời điểm và không tốn thêm chi phí
  • Các đợt kiểm tra thường kì đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều
  • Thường xuyên tối ưu hóa luồng hàng và luồng dữ liệu
  • Các dịch vụ logistics khác nhau như Kanban, Just-in-time, Just-in-Sequence, "Vendor Managed Inventory" (VMI).