Chỉ số kinh doanh của tập đoàn Häfele

Chất lượng và dịch vụ theo tiêu chuẩn Đức, quan hệ gần gũi với đối tác trên toàn cầu, động lực kinh doanh cao đã khiến Häfele không ngừng phát triển và trở thành một doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế.

Với hơn 7,300 nhân viên tại trụ sở ở Nagold cũng như tại 37 công ty con và hàng loạt các cơ quan đại diện khác trên toàn cầu, năm 2016 tập đoàn Häfele đã đoạt mức doanh thu hơn 1.311 tỉ Euro. Trong đó thị phần doanh thu nước ngoài chiếm 79%.

  2016 2015 2014 2013
Doanh thu (EUR) 1.311 tỉ 1.272 tỉ 1.144 tỉ 1.072 tỉ
Thị phần doanh thu nước ngoài 79% 79% 77% 76%
Số nhân viên tại Đức 1,600 1,600 1,600 1,600
Số nhân viên toàn cầu 7,300 7,100 6,900 6,600