Triết lý của chúng tôi

Nhà sáng lập công ty, ông Adolf Häfele đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc lấy con người nói chung và khách hàng nói riêng làm trung tâm để phát triển ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Trên nền tảng đó, việc thăm hỏi và trao đổi thường xuyên với khách hàng và đối tác là điều thiết yếu để hiểu rõ hơn cơ hội và thách thức đối với khách hàng, từ đó mở ra đường hướng cải tiến sản phẩm.

Từ đó cho đến nay, triết lý này vẫn luôn được vận dụng, là tiền đề để chúng tôi đưa ra các ý tưởng sáng tạo, quy trình hiệu quả cũng như các dịch vụ và giải pháp tân tiến đáp ứng các nhu cầu thiết thực của thị trường đồng thời mang lại giá trị tối ưu cho các đối tác chiến lược của chúng tôi.