Câu hỏi thường gặp – Tìm kiếm mặt hàng

Tại sao có một cấu trúc tìm kiếm mới trong mục sản phẩm?

Trong quá trình xây dựng trang web mới, các sản phẩm được sắp xếp và thể hiện theo một cấu trúc rõ ràng hơn. Quý khách có thể tìm thấy các mặt hàng mà quý khách yêu cầu một cách nhanh chóng và thuận tiện bằng cấu trúc mới này. Việc tìm kiếm và lọc sản phẩm mong muốn được thực hiện dễ dàng hơn.

Hãy khám phá các catalog mới của chúng tôi.

Làm thế nào tôi tìm thấy mặt hàng mà tôi yêu cầu?

Cửa hàng trực tuyến của Häfele cung cấp cho quý khách hai cách để tìm kiếm các mặt hàng mà quý khách yêu cầu:

1) Sử dụng mục menu chính “Products” (Sản phẩm) và tìm ra sản phẩm được yêu cầu. Tại đây, quý khách có thể sử dụng tiêu chí lọc bổ sung để thu hẹp các mặt hàng được hiển thị. Quý khách cũng có thể đến các trang kết quả khác bằng cách di chuột xuống cuối trang để tìm mặt hàng mà quý khách yêu cầu.

2) Sử dụng chức năng tìm kiếm từ khóa của chúng tôi và nhập mã số sản phẩm muốn tìm, hoặc tìm kiếm theo tên sản phẩm, loại sản phẩm, nhãn hiệu hoặc tương tự. Kết quả hiển thị sẽ bao gồm tất cả sản phẩm và thông tin đi kèm tương ứng. Ngay trong lúc quý khách đang nhập thông tin tìm kiếm thì các kết quả gợi ý đã hiện ra để quý khách dễ lựa chọn. Để thu hẹp kết quả hiển thị, hãy dùng các thư mục bên trái và chọn tiêu chí lọc để cho ra kết quả như mong muốn.

Làm cách nào để thu hẹp kết quả tìm kiếm?

Bộ lọc thông minh sẽ giúp quý khách tìm ra sản phẩm đúng như mong muốn. Đầu tiên hãy đến mục Dòng sản phẩm tương ứng. Sau khi đã vào đến trang thích hợp, hãy dùng chức năng lọc trên cột bên trái màn hình. Các tiêu chí lọc sẽ phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm cũng như loại sản phẩm tương ứng. Bộ lọc tìm kiếm tự động cập nhật các kết quả sau khi quý khách đã chọn các tính năng sản phẩm mong muốn. Quý khách có thể điều chỉnh tìm kiếm của mình bằng cách kết hợp nhiều tiêu chí.

Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ các bộ lọc tìm kiếm được chọn?

Quý khách có thể vô hiệu hóa bộ lọc được chọn bằng nút “Deselect” (Hủy chọn). Nếu nhiều tiêu chí lọc đã được chọn và quý khách muốn hủy chọn tất cả, hãy sử dụng nút ”Deselect all” (Hủy chọn tất cả).

Tôi vẫn có thể truy cập vào bộ ấn phẩm trực tuyến?

Quý khách vẫn có thể truy cập các ấn phẩm trực tuyến của Häfele theo cách thông thường. Các ấn phẩm trực tuyến hoàn toàn giống với bản in, và có ưu thế là thường xuyên cập nhật các thay đổi, và thêm các sản phẩm mới.

Đi đến bộ ấn phẩm của Häfele.