Câu hỏi thường gặp – Tài khoản của tôi

Tôi đã có mã số khách hàng. Làm thế nào tôi có được một tài khoản trực tuyến?

Nếu quý khách đã đăng ký là khách hàng của Häfele và muốn yêu cầu một tài khoản trực tuyến trên website của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu đăng ký này và nhập mã số khách hàng của Häfele tại đây. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thông tin đăng nhập.

Khi đã có tài khoản, quý khách có thể xem giá sản phẩm của chúng tôi và đặt hàng.

Làm thế nào tôi trở thành khách hàng của Häfele, và làm thế nào để tôi có thể truy cập vào cửa hàng trực tuyến?

Nếu chưa phải là khách hàng của Hafele, quý khách có thể yêu cầu mã số khách hàng và thông tin đăng nhập trực tuyến bằng mẫu đăng ký. Sau khi quý khách đã gửi đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản trực tuyến của quý khách.

Xin lưu ý rằng quyền lợi này chỉ áp dụng cho các công ty, doanh nghiệp kinh doanh sỉ các sản phẩm do Häfele sản xuất hoặc phân phối và không áp dụng cho khách hàng lẻ.

Làm thế nào tôi có thể xem giá và tình trạng sẵn có của sản phẩm?

Nếu quý khách có Tài khoản trực tuyến Häfele, quý khách có thể xem giá và tình trạng sẵn có của sản phẩm và đặt hàng trực tuyến một cách dễ dàng.

Giá sản phẩm và tình trạng sẵn có được hiển thị trên trang các trang thông tin sản phẩm và trong Giỏ hàng.

Tôi có thể tạo nhiều người dùng cho tài khoản trực tuyến của tôi không?

Hoàn toàn có thể. Sau khi đã đăng ký, quý khách có thể tạo các người dùng khác (người đồng sử dụng) cho tài khoản của quý khách. Những người đồng sử dụng này cũng có thể đăng nhập thông qua tài khoản của quý khách. Đồng thời quý khách có thể hạn chế quyền của họ.

Để tạo một người dùng mới, vui lòng vào mục “Quản lý người dùng” trong “Tài khoản của tôi” và chọn “Người dùng mới”.

Quý khách sẽ được chuyển tiếp đến biểu mẫu của chúng tôi dành cho người đồng sử dụng mới, tại đây quý khách có thể nhập tên người dùng và mật khẩu và sau đó chọn quyền. Quý khách có thể tạo nhiều người dùng theo ý mình. Vui lòng chủ động gửi thông tin đăng nhập tài khoản cho người đồng sử dụng vì Häfele sẽ không gửi email thông báo cho họ.

Làm thế nào tôi có thể quản lý người đồng sử dụng tài khoản trực tuyến của tôi?

Khi quý khách đã đăng ký bằng mã số khách hàng và mật khẩu, vui lòng vào “Tài khoản của tôi" và chọn “Quản lý người dùng". Tại đây, quý khách có thể tạo người đồng sử dụng, thay đổi cài đặt hoặc xóa.

Làm thế nào tôi thay đổi mật khẩu trực tuyến?

Khi quý khách đã đăng ký bằng mã số khách hàng và mật khẩu, vui lòng vào “Tài khoản của tôi" và chọn “Hồ sơ của tôi". Tại đây, quý khách có thể lưu mật khẩu mới của mình.

Tôi có thể tự thay đổi thông tin địa chỉ của tôi không?

Địa chỉ hóa đơn không được chỉnh sửa trực tuyến, do đó vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của Häfele để được hỗ trợ. Địa chỉ hoá đơn đã được lưu có thể được kiểm tra trong “Hồ sơ của tôi".

Địa chỉ giao hàng có thể được thay đổi hoặc thêm mới hoặc xóa trực tuyến bất cứ lúc nào. Quý khách có thể thêm các địa chỉ giao hàng bổ sung trong hồ sơ của quý khách tại mục “Sổ địa chỉ" một cách dễ dàng. Để thực hiện điều này, hãy nhấp vào “Địa chỉ giao hàng mới" và điền vào các trường thông tin có liên quan.

Để lưu địa chỉ mới tạo là địa chỉ giao hàng chính, vui lòng chọn trường liên quan trong hộp địa chỉ và sau đó lưu thay đổi này.

Quý khách có thể chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ giao hàng đã thêm bất kỳ lúc nào.

Nếu chưa tìm thấy câu trả lời mong đợi, quý khách sẽ tìm thấy thêm thông tin trong mục “Tài khoản của tôi”