Câu hỏi thường gặp – Sản phẩm

Tình trạng sẵn có

Tôi có thể xem tình trạng sẵn có của sản phẩm ở đâu?

Có thể xem trực tiếp tình trạng sẵn có của một sản phẩm trên trang thông tin sản phẩm. Sau khi mặt hàng được chọn sẽ hiện ra một thông báo về tình trạng sẵn có. Trạng thái giao hàng của sản phẩm cũng được hiển thị trong Giỏ hàng.

Quý khách có thể tìm thêm thông tin trong phần “Product detail page” (Trang thông tin sản phẩm) và phần “Basket and checkout” (Giỏ hàng và thanh toán).

Mặt hàng được chọn tạm thời không có sẵn?

Khi sản phẩm không có đủ hàng trong kho để giao, trên trang thông tin sản phẩm và trên giỏ hàng sẽ hiển thị thông báo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo câu hỏi: “Tôi có thể xem tình trạng sẵn có của sản phẩm ở đâu?

Hiển thị trên trang thông tin sản phẩm:
Bên dưới thông tin về số lượng, quý khách sẽ nhìn thấy thông tin về tình trạng sẵn có trong kho của sản phẩm.
Số lượng tồn kho còn lại, bao gồm hàng đóng gói và ngày ước tính hàng về kho cũng được hiển thị. Nếu muốn được giao trước một phần đơn hàng, quý khách có thể chọn mục này khi hoàn tất đơn hàng.

Hiển thị trong Giỏ hàng:
Bên dưới thông tin giao hàng, quý khách sẽ nhìn thấy thông tin về tình trạng hàng trong kho. Số lượng tồn kho còn lại, bao gồm hàng đóng gói và ngày ước tính hàng về kho cũng được hiển thị.

Quý khách cũng có thể gửi yêu cầu của mình tới Häfele bằng cách chọn “Info for Häfele” (Thông tin gửi tới Häfele).

Sản phẩm không còn được bán?

Nếu quý khách nhận được thông báo rằng mặt hàng được chọn trên trang thông tin sản phẩm không còn được bán, có nghĩa là chúng tôi đã xóa mặt hàng khỏi dòng sản phẩm.

Một khi sản phẩm được lưu kho, quý khách có thể cho trực tiếp vào Giỏ hàng. Để thực hiện, nhấp vào nút “Follow-up item into the Basket” (Cho mặt hàng vào Giỏ hàng).

Nếu không có mặt hàng nào được lưu, vui lòng liên hệ với Nhân viên Kinh doanh của Häfele.

Giá

Làm thế nào tôi thay đổi cách thể hiện giá?

Bạn có thể tùy chọn loại giá sản phẩm được hiển thị trong cửa hàng và Giỏ hàng bằng cách điều chỉnh trong “My profile” (Hồ sơ của tôi).

Bạn có thể chọn một trong các loại giá hiển thị như sau:

- Không để giá
- Giá thực
- Giá bán
- Giá niêm yết

Quý khách có thể thiết lập “Markup in % of the net price” (Tăng % so với giá thực) cho giá bán của quý khách. Cài đặt này giúp quý khách có thể sử dụng cửa hàng trực tuyến cho khách hàng của mình, với giá bán mong muốn được hiển thị bên cạnh tình trạng hàng trong kho.

Ngoài ra, quý khách có thể chỉnh sửa hiển thị giá trên trang thông tin sản phẩm tương ứng. Sau khi đăng xuất và đăng nhập lại theo, cài đặt đã được lưu trong hồ sơ sẽ được khôi phục lại.

Thông tin sản phẩm

Tôi có thể yêu cầu thông tin sản phẩm ở đâu?

Trong “My account” (Tài khoản của tôi) > “Retrieve article data” (Truy xuất thông tin sản phẩm), quý khách có thể đưa thông tin sản phẩm ở các dạng khác nhau vào cùng 1 file để tải xuống.

- Quý khách có thể tải xuống tất cả các sản phẩm mà quý khách đã đặt hàng trong ba năm qua.

- Chọn xem giá bán lẻ đề xuất hay giá thực nên được sử dụng trong file đặt hàng sản phẩm đó.

- Quý khách có thể chọn dạng file để lưu và tải xuống.

Tạo file bằng cách nhấp vào nút “Retrieve article data” (Truy xuất thông tin sản phẩm). Bản tóm tắt các cài đặt sẽ xuất hiện ở trang tiếp theo. File này sẽ được tự động gửi vào e-mail của quý khách.

Danh sách yêu thích

Tôi có thể lưu các sản phẩm mà tôi quan tâm không?

Danh sách sản phẩm yêu thích cho phép quý khách đặt hàng một số sản phẩm liên tục qua thời gian dài, ví dụ như các đầu nối, bu lông hoặc vít Minifix. Danh sách sản phẩm yêu thích sẽ giúp quý khách đặt hàng nhanh hơn.

Để đặt hàng với danh sách sản phẩm yêu thích, hãy lưu giỏ hàng dưới dạng danh sách yêu thích, bằng cách sử dụng chức năng “Wish list” (Danh sách yêu thích) trong “My account” (Tài khoản của tôi). Quý khách sẽ tạo được các danh sách riêng có sẵn các mặt hàng đã chọn và trong tương lai có thể thêm các sản phẩm này vào giỏ hàng tại bất kỳ thời điểm nào.

Để xóa một danh sách sản phẩm yêu thích, hãy nhấp vào biểu tượng xóa.

Các mặt hàng có thể được thêm trực tiếp vào danh sách sản phẩm yêu thích hiện có hoặc sản phẩm mới trên trang thông tin sản phẩm.