Câu hỏi thường gặp – Đăng nhập

Làm thế nào tôi có thể tự đăng ký trực tuyến?

Đầu tiên, nhấp vào “Đăng nhập" trên thanh nội dung ở trên cùng bên phải. Sau đó, quý khách có thể nhập mã số khách hàng và mật khẩu vào cửa sổ mở. Nếu vẫn không có thông tin đăng ký, quý khách có thể đăng ký tại đây.

Nếu quý khách muốn đăng nhập với tư cách là người đồng sử dụng, vui lòng chọn “Đăng nhập là người đồng sử dụng" và nhập tên người đồng sử dụng.

Bây giờ quý khách có thể nhấp vào “Đăng nhập” và kiểm tra giá như một khách hàng đã đăng ký và đặt hàng.

Quý khách có thể tìm thêm thông tin trong phần Trợ giúp khởi động nhanh.

Tôi đã quên thông tin đăng nhập của mình. Tôi có thể yêu cầu thông tin đăng nhập ở đâu?

Nếu quên thông tin đăng nhập, quý khách có thể yêu cầu thông tin này trực tuyến. Nhấp vào “Đăng nhập" trên thanh nội dung ở trên cùng bên phải và nhấp vào “Quên mật khẩu". Vui lòng nhập địa chỉ e-mail của quý khách và nhấp vào “Gửi”. Sau đó, quý khách sẽ nhận được một e-mail với mã số khách hàng của quý khách và sẽ có tùy chọn để chỉ định một mật khẩu mới.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Häfele.