Giỏ hàng

NHANH CHÓNG THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG

Bạn có thể chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không cần quay lại trang lựa chọn sản phẩm ban đầu. Tùy chọn này sẽ được hiển thị ở trên cùng của Giỏ hàng,bạn chỉ cần nhập mã sản phẩm, số lượng, tên dự án , sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng. Hệ thống sẽ tự động xác minh mã hàng và tính khả dụng.

_________________________________________________________________________________________________

YÊU CẦU THỜI GIAN GIAO HÀNG

Bạn có thể yêu cầu ngày giao hàng chi tiết cho từng sản phẩm trong Giỏ hàng. Ngày giao hàng sớm nhất có thể sẽ được hiển thị theo từng sản phẩm.

Nếu bạn muốn thay đổi ngày nhận hàng chỉ cần nhấp vào lựa chọn trình đơn được thả xuống và sẽ thấy lịch ngày có sẵn bổ sung. Bấm vào một ngày và hệ thống sẽ chọn khu vực.

_________________________________________________________________________________________________

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬA ĐỔI ĐƠN HÀNG TRONG GIỎ HÀNG

Bạn có thể thực hiện các sửa đổi trong giỏ hàng của mình trước khi thanh toán. Bằng cách nhấp chọn ô vuông nhỏ bên cạnh mỗi sản phẩm trong giỏ hàng, bạn có thể xóa các sản phẩm đó hoặc thêm chúng vào Danh sách quan tâm . Bạn cũng có thể thay đổi số lượng các sản phẩm, cũng như thông tin giao hàng. Vui lòng nhấp vào cập nhật liên kết mỗi khi bạn thực hiện thay đổi.

Thông tin giao hàng sẽ giúp bạn phân biệt các đơn đặt hàng dành cho các khách hàng khác nhau. Điều này sẽ hữu ích khi bạn nhận được lô hàng của bạn.

Bạn cũng có thể chọn lựa rằng bạn sẽ xem giá niêm yết, giá đã giảm hay thực giá của toàn bộ đơn đặt hàng của mình.