Chi tiết sản phẩm & Danh sách quan tâm

CHI TIẾT TRANG SẢN PHẨM

Khi xem một trang sản phẩm, bạn sẽ có thể xem tất cả các tùy chọn có sẵn cho một sản phẩm. Nhiều trang sản phẩm sẽ hợp nhất nhiều mục vào cùng một trang sẽ giúp bạn có thể chọn các tùy chọn, hoàn tất chọn lựa hoặc chọn theo kiểu mà bạn cần. Dưới đây là các loại thông tin có sẵn:

• Bảng chọn các hạng mục

• Hoàn tất chọn lựa và  kiểu chọn

• Các tùy chọn và đồ đi kèm

• Liên kết đến các trang danh mục liệt kê

• Thông tin chi tiết sản phẩm

• Video

• Chi tiết CAD

________________________________________________________________________________________________

MỤC DANH SÁCH QUAN TÂM

Mục “Danh sách quan tâm” có một số tính năng như cung cấp báo giá cho khách hàng, đơn hàng này có thể được lưu và thêm vào giỏ hàng sau đó. Hoặc nếu bạn thường xuyên có đơn đặt hàng với các mặt hàng tương tự nhau, bạn có thể lưu đơn hàng và chỉ cần thêm đơn hàng đó vào giỏ của bạn ở các lần sau.

Để thiết lập danh sách quan tâm, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới hoặc xem hướng dẫn bằng video:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn

2. Di chuyển đến phần ‘Tài khoản của tôi’

3. Chọn “Danh sách quan tâm”

4. Chọn Tạo “Danh sách quan tâm” mới

5. Đặt tên cho “Danh sách quan tâm” của bạn, ví dụ: Bà Smith

Có một số cách để thêm sản phẩm vào “Danh sách quan tâm”:

     • thông qua liên kết 'thêm vào danh sách quan tâm' trên các trang sản phẩm

     • thêm sản phẩm vào trang giỏ hàng thông qua mẫu đơn đặt hàng nhanh và sau đó thêm chúng vào “Danh sách quan tâm”

     • thêm sản phẩm vào trang giỏ hàng thông qua mẫu đơn nhập đơn đặt hàng sản phẩm và sau đó thêm tất cả vào “Danh sách quan tâm”

 
 

_________________________________________________________________________________________________

CÔNG CỤ SO SÁNH

Nếu bạn không chắc chắn chính xác sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu hoặc nếu khách hàng của bạn đang cân nhắc giữa các tùy chọn khác nhau thì công cụ so sánh sẽ giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn nhiều.

1. Để sử dụng công cụ so sánh, bạn sẽ cần chọn một số sản phẩm để so sánh từ trang danh mục hoặc trang sản phẩm.

2. Khi bạn đã chọn nhiều sản phẩm, bạn sẽ cần phải chọn liên kết 'So sánh lựa chọn' để hiển thị trang so sánh.

3. Bạn có thể in hoặc gửi email trang so sánh này.